Liên Hệ

Bạn cần liên hệ với chúng tôi.

Bạn vui lòng điền vào mẫu dưới đây để liên lạc với chúng tôi.

[contact-form-7 id=”995″]

 

 

[section label=”Hero” bg=”1443″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”48% 50%” dark=”true” padding=”140px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

TƯ VẤN SỨC KHỎE

Bạn muốn giữ liên lạc với tôi không? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi ..

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Content” bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[row label=”Blocks”]

[col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px”]

[row_inner col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1441″ pos=”center”]

Gọi cho chúng tôi

Bạn có thể kết nối qua điện thoại hoặc Zalo số.

[gap height=”20px”]

[button text=”0964421551″ color=”secondary” expand=”0″]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”1440″ pos=”center”]

Liên hệ qua Email

tuvansuckhoe.tvsk@gmail.com

[gap height=”20px”]

[/featured_box]
[button text=”Contact support” color=”secondary”]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Ask a question

[divider]

[row_inner_1 h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”11″ align=”left”]

[contact-form-7 id=”995″]

Use your favourite form plugin and place shortcode.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ align=”left”]

[map height=”400px” lat=”21.024961962103″ long=”105.88595156138″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x__sm=”100″ position_y__sm=”100″ controls=”true” street_view_control=”0″ map_type_control=”0″ color=”#000000″ saturation=”-100″]

Thảo mộc hht

23a ngõ 137 đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội

[button text=”Get directions” size=”small” expand=”true” icon=”icon-map-pin-fill” link=”https://goo.gl/maps/16dKeqJc2DoK143v6″]

[/map]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”Company Details”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Company details

VAT: VS123456789 // CIF: BL1247890

[/col]

[/row]

[/section]