Tư Vấn Sức Khỏe Blog

củ dái nghiến, tầm gửi nghiến tươi

Củ dái nghiến là củ gì

Củ dái nghiến tên gọi đầy đủ là củ dái tầm gửi nghiến, vì củ này là củ của cây tầm gửi nghiến. Do củ này nhỏ lại treo ở phần rễ của cây...