Category: Nam Khoa

Thủ dâm có hại thận không?

Thủ dâm có hại thận không? Trước khi bàn về vấn đề này, có một vấn đề khác cần mọi người tìm hiểu, đó là tinh dịch bài tiết ra quá nhiều có hại...