Da không sáng, nám da màu nâu, mặt vàng

Nám da, hay xạm da, mặt vàng thường là các bệnh xuất phát từ gan. Hôm nay tuvansuckhoe.tv   xin mách các bạn bài thuốc như sau:

+ Hạ khô thảo 15 g
+ Ích mẫu 20 g
+ Bạch hoa xà 30 g
+ Hạn liên thảo 20 g
+ Cốc tinh thảo 15 g
+ Hy thiêm thảo 15 g
+ Từ thảo 10 g
+ Bạch thược 10 g
+ Mộc hương 10 g
+ Xuyên khung 10 g
+ Bạch truật 10 g
+ Thỏ ty tử 15 g
+ Thục địa 15 g
+ Sinh địa 10 g
+ Đương quy 10 g
+ Hoàng kỳ 15 g
Các vị trên đun sôi với nước 800 ml còn 400 ml chia 2 lần uống trong ngày, mỗi ngày dùng 1 thang như vậy, uống trong thời gian 1 tháng trở lên

Chú ý khi sử dụng bài thuốc: Bài thuốc trên do chúng tôi sưu tầm nên các bạn hãy tham khảo trước khi sử dụng.

 

You may also like...